Balo gấp gọn dự phòng Quechua

120,000

Balo gấp gọn dự phòng Quechua – Blue

Có sẵn tại www.BaLoLeoNui.Vnwww.ArmyBox.Vn

Hết hàng

Mô tả

Balo gấp gọn dự phòng Quechua
Rất gọn nhẹ, sử dụng trong các trường hợp cần mang đồ nhẹ di chuyển chặng ngắn