Balo gấp gọn dự phòng Quechua

120,000

Balo gấp gọn dự phòng Quechua – Blue

Có sẵn tại www.BaLoLeoNui.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Balo gấp gọn dự phòng Quechua
Rất gọn nhẹ, sử dụng trong các trường hợp cần mang đồ nhẹ di chuyển chặng ngắn